Methodological instruments for choosing a strategy for the sustainable development of the region

Main Article Content

Bryukhovetskaya Natalya Ye
Korytko Tetyana Yu
صندلی اداری

Abstract

The main objectives of this work are the development of methodological instruments for choosing a strategy to ensure the sustainable development of the region. This is a study of methods of survey and in-depth interviews. Methodological instruments have been developed to select the region’s sustainable development strategy in the context of decentralization. The level of financial stability is determined by the integral indicator using multiple regression modeling. The risk of reducing the sustainable development of the region is calculated by identifying credit, political, general economic, socio-demographic, natural-environmental and investment risks by determining the values of losses and the likelihood of risk, followed by making a risk map. It has been suggested selecting the strategy for ensuring the sustainable development of the region on the basis of a matrix that includes the values of the integral indicator of financial stability and the index of risk of losing the sustainable development of the region. With the use of theses methodological instruments, a strategy was chosen to ensure the sustainable development of the region in emergency conditions using the example of a part of the Donetsk region.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

AHARKOV, H. A.; NAYDENOV, A. S.; CHUSOVA, A. E. (2009) Vlijanie social’no-erjnjmicheskikh posledstvijj mirovogo tronomicheskogo krizisa yf tenevojj sector ekonomiki regiona. Regional economy, n. 4, p. 207-211.

ALEKSANDROV, I. O.; POLOVYAN, O. V. (2010) Stratehiya staloho rozvydku rehiobu. Donetsk: Noulidzh Publ, 203.

AMOSHA, O. I.; VISHNEVSKIY, V. P.; ZEMLYANKIN, A. I. (2006) Rehulyuvannya rehionalnoyi rozvytku v Ukrayini. Ekonomika Ukrayiny, n. 1, p. 45-59.

ANSOFF, H. I. (1990) Implanting Strategic Management. New York : Prentice-Hall, 520.

BILA, S. O. (2011) Stratehiya rozvytku rejioniv: shyakhy zabepechennya diyevosti. Kiyiv: NIDS Publ, 88.

BULEEV, I. P.; KORYTKO, T. YU. (2010) Peredymovu vuneknennia ta formu protikannia kruzovukh protsesiv biudzhetiv mistsevoho rivnia. Visnuk DonYEP. n. 1, p. 29-35.

CHEREVKO, O. V. (2007) Stratehiya sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrayini: avtoref. dis. doktora ekonomicheskikh nauk: 08.00.05. Kyiv, 40.

DOYLE, P. (2006) Marketing Management and Strategy. Pearson Education Limited, 464.

FOMINA, M. V. (2010) Problemy staloho ekonomichnoho rozvytlu v umovakh hlobolizatsiyi. Donetsk: DonNUET Publ, 359.

HERSHUN, A.; HORSKIU, M. (2005) Tekhnolohii sbalansirovannoho upravleniya. Мoscow: ZAO «Olimp-biznes» Publ,. 416

HIGGINS, J. M. (1983) Organizational Policy and Strategic Management. Text and Cases. Chicago : The Dryden Press, 237.

KAKASHNIKOVA, T. M. (2008) Naukovo-metodychne formuvannya stratehiyi rozvytku rehionny: dis. kandidat ekonomicheskikh nauk: 08.00.05. Donetsk, 178

KORYTKO, T. YU. (2011) Teoretychni aspecty stratehichnoho planuvannia regionalnoho rozvutku. Visnuk DHMA, v. 3, n. 24, p. 127-132.

KORYTKO, T. YU. (2016) Estimation of risk of loss of financial firmness by territorial society. Ekonomichnuy visnuk Natsionalnoho hirnuchoho universutety, v. 1, n. 53, p. 67-75.

KUKLIN, A. A.; PECHERNINA, M. S.; TYRSIN, A. N. (2017) Metodicheskijj instrymenrarijj diagnostiki riskov dlha blagosostojanija lichnosti I territorii prozhyvanija. Regional economy, n. 13, p. 1030-1043. htt://dx.doi 10.17059/2017-4-5

MATVIYENKO, P. O. (2005) Upravlinnya rehionalnym rozvytkom v umovakh perekhidnoyi ekonomiky: dis. … kandidat ekonomicheskikh nauk: 08.01.01. Kyiv, 223.

MESCON, M.-H. (1981) Management: individual and organization Cambrige : Harper and row, 464.

MINTZBERG, H. (1987) The Strategy Concept I: Five Ps For Strategy. California Management Review. n. 1, p. 11-24.

PEARSE, J. A.; ROBINSON, R. B. (1985) Strategic Management. Richard D. Irwin, 268.

PUKHYR, S. T. (2005) Stratehichne prohnozuvannya sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionny dis. kandidat ekonomicheskikh nauk: 08.01.01. Lviv, 186

PYSHKAR, Z.; PYSHKAR, B. (2008) Stratehichne planyvannia rehionalnoho rozvutky. Nayka moloda: munyle, sychasne, maybutnie, n. 13, p. 100-105.

SCHENDEL, D. E.; HATTER, K. J. (1972). Business Policy or Strategic Management: A Broader View for an Emerging discipline, Academy of Management Proceeding, p. 4

SHAROV, YU. P. (2002) Mtnjdjkjuschni zasady strstehichnoho planuvannya v munitsipalnomu menedzhmenti: dis. … doktora derzh. uprav. nauk: 25.00.04. Kyyiv, 390.

SOLDAK, M. O. (2014) Priorutetni napriamu stratehichnoho planuvannia rozvutku promuslovoho mista . Economichnui visnuk Donbasu. n. 3(37), p. 25–29.

TARASOVA, H.; ZAHAROV, S.; VERESKUN, M.; KOLOSOK, V. (2019) Preventive anticrisis strategy for development of industrial enterprise independent. Journal of management & production, v. 10, n. 5, September-October, p. 1405-1420. htt://dx.doi: 10.14807/ijmp.v10i5.890

THOMPSON, A. A.; STRICKLAND, A. J.; GRAMBLE, J. E. (2013) Crafting and Executing Strategy. New York : McGraw-Hill/Irwin, 592 p.

TISHCHENKO, A. P. (2010) Stratehichnie planuvannia roxvutku rehionu: osnovni poniattia, vumohu I alhorutm zdiysnennia Economichnui visnuk Donbasu, v. 2, n. 10, p. 84-89.

فروشگاه اینترنتی