Vol 10, No 7 (2019)

Independent Journal of Management & Production (Special Edition PDATU)

ISSN: 2236-269X

May 2019

Special Edition (State Agrarian and Engineering University in Podilia)

Table of Contents

Editorial

Cover Image
Editorial Volume 10, Issue 7
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.775
Paulo Cesar Chagas Rodrigues, Nataliia Semenyshena
911-914

Integration System of Education, Science and Production

DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.910
Petro Kutsyk, Maksym Koryagin, Mariya Chik, Svitlana Kuskova
623-644
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.912
Lesia Zbaravska, Olha Chaikovska, Ruslana Semenyshena, Viktor Duhanets
645-657
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.922
Anatolii Тryhuba, Oleh Bashynskyi, Yevhen Medvediev, Serhii Slobodian, Dmytro Skorobogatov
658-672
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.903
Olena Antoniuk, Lyudmila Chyzhevska, Nataliia Semenyshena
673-686
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.913
Viktor Sheichenko, Ihor Marynchenko, Ihor Dudnikov, Mykola Korchak
687-701
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.889
Valerii Zhuk, Yuliia Bezdushna, Svitlana Tyvonchuk
702-724
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.915
Viktor Sheichenko, Gedal Hailis, Ihor Dudnikov, Pavlo Fedirko
725-738
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.907
Taras Hutsol, Volodymyr Ivanyshyn, Serhii Yermakov, Serhii Komarnitskyi
739-757
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.909
Serhii Yermakov, Taras Hutsol, Oleh Ovcharuk, Iryna Kolosiuk
758-777
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.917
Nataliya Kantsedal, Oksana Ponomarenko, Lyudmila Dorohan’-Pisarenko, Oksana Liaska
778-797
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.901
Oksana Nuzhna, Nataliia Tluchkevych, Nataliia Semenyshena, Kateryna Nahirska, Irina Sadovska
798-816
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.914
Oleh Pasko, Oksana Melnychuk, Tetiana Bilyk
817-845
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.906
Nadiya Khorunzhak, Ruslan Brukhanskyi, Volodymyr Ivanyshyn
846-871
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.916
Yulia Slobodyanik, Lesia Kondriuk, Yuliia Haibura
872-896
DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.1012
Yulia Horiuk, Mykola Kukhtyn, Vyacheslav Kovalenko, Leonid Kornienko, Victor Horiuk, Nataliia Liniichuk
897-910